Allahyarham
Pehin Orang Kaya Laksamana Hj Awang
Abdul Razak Bin Pehin Orang Kaya
Laksamana Othman
Allahyarhamah
Dayang Siti Hamidah Bte Pehin
Jawatan Dalam Hj Abu Bakar
( isteri)
Pengasas-Pengasas ABDUL RAZAK HOLDINGS pada 5hb Oktober 1978
Allahyarham Pehin Orang Kaya DiGadong Seri
Di Raja Awang Hj Md Noor Bin Pehin Orang
Kaya Laksamana Hj Abdul Razak
Age: 80
Allahyarhamah Dayang Hjh Siti Aisah Bte Pehin Orang Kaya Laksamana Hj Abdul Razak
Age: 91
Allahyarhamah Dayang Hjh Siti Halimah Bte
Pehin Orang Kaya Laksamana Hj Abdul Razak
Age: 84
Allahyarhamah Dayang Hjh Siti Hawa Bte Pehin Orang Kaya Laksamana Hj Abdul Razak
Age: 85
Allahyarhamah Dayang Hjh Siti Rauyah Bte Pehin
Orang Kaya Laksamana Hj Abdul Razak
Age: 68
Allahyarhamah Dayang Hjh Siti Hajar Bte Pehin Orang Kaya Laksamana Hj Abdul Razak
Age: 44
Pehin Orang Kaya Ratna Setia Dato Setia Haji
Awang Abdul Hapidz bin Pehin Orang Kaya
Laksamana Hj Abdul Razak
 
  HOME ABOUT US DIRECTORS PROPERTIES CONTACT & LOCATION